Miksi yhteiskuntakritiikkiä?

Kulttuurin ollessa aina neuvottelun kohteena on hyvä pyrkiä löytämään vastaus kysymykseen: kenen näkökulmasta tarkastelemme maailmaa? Ei ole mitään definitiivistä näkökulmaa, jonka tulisi ohjata ajatteluamme, vaan kyseessä on aina enemmän tai vähemmän keinotekoinen asetelma.

Yhteiskuntakritiikin tehtävänä on valaista vallan takaa löytyviä motiiveja ja avata tiedon tuottamiseen liittyviä asenteita ja vaikuttimia.

Lisäksi Rivien välistä pyrkii tuomaan esiin poliittisessa vaikuttamisessa esiintyvää kaksinaismoralismia sekä tarkastelemaan käytyä yhteiskunnallista keskustelua valtavirran väheksymistä näkökulmista.

Sivuston perustaja on koulutukseltaan filosofian maisteri. Erikoisalana semiotiikka ja viestintä. Freelancer-pohjaisena toimittajana hän on  toiminut noin viisitoista vuotta.  Erikoisalaa on kulttuurin tutkiminen.

Otamme tätä nykyä vastaan myös muiden henkilöiden laadukkaita kirjoituksia.

Halutessasi tarjoamme tekstille anonymiteetin. Haluamme laajentaa yhteiskunnallista keskustelua ilman ulkopuolista uhkaa ja siten edistää sananvapauden tilaa Suomessa.

%d bloggers like this: