Miksi mediakritiikkiä?

Toimittajat, saati eri mediajulkaisut haluavat monesti esittää itsensä puolueettomina yhteiskunnallisina toimijoina. Kuitenkin suuri osa journalisteista epäonnistuu objektiivisen tiedon tuottamisessa.

Toisin sanoen lukijoiden saama informaatio on värittynyttä. Toimittajien ja mediatalojen motiivit jäävät kuitenkin poikkeuksetta hämärän peittoon. Lukija ei vois siis tietää, mille motiiville hänelle uutisoitu tieto perustuu tai millaisia ehdollistuneita ajatusmalleja se sisältää.

Suomalainen mediakenttä on myös hyvin hegemoninen.

Kulttuurin ollessa aina neuvottelun kohteena on hyvä pyrkiä löytämään vastaus kysymykseen: kenen näkökulmasta tarkastelemme maailmaa? Ei ole mitään definitiivistä näkökulmaa, jonka tulisi ohjata ajatteluamme, vaan kyseessä on aina enemmän tai vähemmän keinotekoinen asetelma.

Mediakritiikin tehtävänä on valaista tiedon takaa löytyviä motiiveja ja avata tiedon tuottamiseen liittyviä asenteita ja vaikuttimia.

Rivien välistä pyrkii myös tuomaan esiin poliittiseen vaikuttamiseen liittyvää kaksinaismoralismia niin median kuin poliitikkojenkin taholta.