Miksi mediakritiikkiä?

Kulttuurin ollessa aina neuvottelun kohteena on hyvä pyrkiä löytämään vastaus kysymykseen: kenen näkökulmasta tarkastelemme maailmaa? Ei ole mitään definitiivistä näkökulmaa, jonka tulisi ohjata ajatteluamme, vaan kyseessä on aina enemmän tai vähemmän keinotekoinen asetelma.

Mediakritiikin tehtävänä on valaista tiedon takaa löytyviä motiiveja ja avata tiedon tuottamiseen liittyviä asenteita ja vaikuttimia.

Lisäksi Rivien välistä pyrkii tuomaan esiin poliittisessa vaikuttamisessa esiintyvää kaksinaismoralismia sekä tarkastelemaan käytyä keskustelua tabuista näkökulmista.